ENGLISH

Hệ chính quy

Chương trình khung các ngành đào tạo của Khoa Địa - Địa chính

TT

Ngành Đào tạo

chương trình khung

Phân phối chương trình

1

Địa phạm

xem chi tiết

xem chi tiết

2

Quản đất đai

xem chi tiết

xem chi tiết

3

Địa tự nhiên

xem chi tiết

xem chi tiết

 
nguyenducton gửi vào T6, 08/19/2016 - 16:14
nguyenducton gửi vào T5, 08/11/2016 - 16:48

Trang