ENGLISH

Bộ môn ĐLKT - PPDH

Bộ môn Địa KTXH - PPDH

I. Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Địa KTXH - PPDH được thành lập từ những ngày đầu mới thành lập Khoa. Bộ môn hiện 7 cán bộ, trong đó 02 Tiến - GVC, 04 Thạc (trong đó 01 GVC, 01 NCS) 01 Cao học.

Danh sách CB của Bộ môn

TS. HOÀNG QUÝ CHÂU
Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường, Phó thư Chi bộ, Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính
Các môn học phụ trách:
Hệ ĐHĐịa Kinh tế - hội Việt Nam, Địa Việt Nam,  sở Địa du lịch
Hệ Sau ĐH: Địa KT - XH đại cương
Email: quychau_69@yahoo.com.vn
hoangquychau@qnu.edu.vn

Xem lịch khoa học

ThS. TRẦN THỊ KIM CHUNG
Chủ tịch Khoa, Giảng viên chính
Các môn học phụ trách:
Hệ ĐH, : Địa kinh tế - hội thế giới, Địa kinh tế - hội đại cương, sở Địa nhân văn, Du lịch sinh thái, Dân số học Địa dân .
Email: trankimchung.157@gmail.com
Xem lịch khoa học
TS. THỊ LÀNH
Giảng viên
Các môn học phụ trách:
Hệ ĐH luận phương pháp dạy học Địa , Phương pháp DH Địa trường PT 1, Dạy học tích hợp, Dân số - Môi trường - PTBV...
Email: lanhdhqn@gmail.com
Xem lịch khoa học
ThS. BÙI THỊ BẢO HẠNH
Giảng viên
Các môn học phụ trách:
Hệ ĐH:  luận phương pháp dạy học Địa , Phương pháp DH Địa trường PT 2, Kiểm tra đánh giá, Rèn luyện nghiệp vụ, Địa danh học...
Email: baohanhqn@gmail.com
Xem lịch khoa học
ThS. TRƯƠNG THỊ THUỲ TRANG
 Giảng viên
Các môn học phụ trách:
Hệ ĐH, : Địa kinh tế - hội thế giới, Địa đô thị
Email: truongthithuytrang@qnu.edu.vn
Xem lịch khoa học

 
ThS. NGUYỄN ĐỨC TÔN
Phó thư LCĐGiảng viên
Các môn học phụ trách:
Hệ ĐH, : Địa  kinh tế - hội đại cương, sở Địa nhân văn, Dân số - Môi trường  PTBV
Email: nguyenducton@qnu.edu.vn
Xem lịch khoa học

 

CH. PHẠM ANH

thư LCĐ

Đang học Cao học tại trường Đại học phạm TP. Hồ Chí Minh
Email: anhvuk32@gmail.com
Xem lịch khoa học

 
Một số cán bộ đã về hưu chuyển công tác:

1. ThS. Dương Văn Thành, công tác tại Khoa từ ngày thành lập đến năm 2011; nghĩ hưu từ 2011 đến nay; Trưởng Khoa từ năm 1999 - 2004, Trưởng Bộ môn từ năm 2004 - 2009. Giảng dạy chuyên sâu mảng Địa KT-XH đại cương, Tổ chức lãnh thổ ngành vùng.

2. ThS. Đoàn Thị Thông, công tác tại Khoa từ năm 2010 đến năm 2012; Giảng dạy chuyên sâu mảng Địa KT - XH đại cương, Tổ chức lãnh thổ ngành vùng; Chuyển công tác từ năm 2012 đến nay.

 

II. Các hoạt động của Bộ môn

- Nhiệm vụ chính của Bô môn là tham gia giảng dạy và đào tạo sinh viên Sư phạm Địa lí. Trong đó, công tác rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm được Bộ môn đặc biệt chú trọng.

- Cùng với sự phát triển chung của Khoa Nhà trường, các giảng viên trong Bộ môn còn tham gia giảng dạy đào tạo ngành Quản đất đai (chính quy không chính quy), ngành Địa tự nhiên, ngành Việt Nam học, ngành Kinh tế đầu , ngành Tài chính ngân hàng Quản trị kinh doanh; đào tạo liên thông ngành phạm Địa .

- Đã chủ trì tham gia thực hiện các đề tài NCKH về KTXH, như: Tổ chức lãnh thổ kinh tế, Chuyển dịch cấu kinh tế, Dân số - Phát triển, Chất lượng cuộc sống dân , Phát triển các ngành kinh tế...; các đề tài về PPDH, như: Đổi mới phương pháp dạy học, Phát triển năng lực, Tích hợp giáo dục Dân số - Môi trường, Giáo dục Biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, Giáo dục Biển đảo, Giáo dục năng sống.. qua môn Địa .

- Tham gia công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập của sinh viên học sinh trung học phổ thông, tham gia bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông, đồng thời hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển đổi qui trình đào tạo từ niên chế sang tín chỉ.

- Ngoài ra, hàng năm thầy giáo trong Bộ môn còn tham gia hướng dẫn sinh viên  thực hiện các đề tài NCKH, khóa luận tốt nghiệp hoạt động ngoại khóa.

III. Khen thưởng
- Bộ môn nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
- Các giảng viên được tặng nhiều bằng khen các cấp, trong đó 02 giảng viên được nhận Huy chương sự nghiệp giáo dục.