ENGLISH

Danh sách cán bộ

Tổ Địa tự nhiên - Tài nguyên môi trường: 10 CB - GV

 

STT Tên giảng viên,
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ Cập nhật CV
1  Nguyễn Hữu Xuân Tiến sĩ Trưởng khoa Update CV
2 Phan Thái Lê ThS.NCS Phó trưởng khoa Update CV
3 Nguyễn Thị Huyền Tiến Trưởng bộ môn Update CV
4 Lương Thị Vân PGS.TS   Update CV
5 Dương Thị Nguyên Tiến   Update CV
6 Thị Thuỳ Trang Thạc   Update CV
7 Phan Thị Lệ Thuỷ Thạc sĩ.NCS   Update CV
8 Nguyễn Thị Tường Vi Thạc   Update CV
9 Đặng Thị Ngọc Thanh Đại học Trợ GDHT  

 

Tổ Địa kinh tế phương pháp dạy học địa : 7 CB - GV

STT Tên giảng viên
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ lịch 
khoa học
1 Hoàng Quý Châu Tiến Trưởng bộ môn Update CV
2 Trần Thị Kim Chung Thạc CTCĐ Khoa Update CV
3 Bùi Thị Bảo Hạnh Thạc   Update CV
4 Thị Lành Tiến    Update CV
5 Trương Thị Thuỳ Trang Thạc   Update CV
6 Nguyễn Đức Tôn Thạc sĩ.NCS Phó thư LCĐ Update CV
7 Phạm Anh Thạc thư LCĐ Update CV

 

Tổ Địa chính Bản đồ: 10 CB - GV

STT Tên giảng viên,
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ lịch 
khoa học
1 Ngô Anh Tiến Phó trưởng khoa Update CV
2 Nguyễn Trọng Đợi ThS.NCS Trưởng bộ môn Update CV
3 Đặng Ngô Bảo Toàn ThS.NCS   Update CV
4 Trương Quang Hiển TS   Update CV
5 Bùi Thị Diệu Hiền ThS   Update CV
6 Phạm Thị Hằng ThS   Update CV
7 Phan Văn Thơ ThS LCH Trưởng LCH Update CV
8 Đỗ Tấn Nghị CH   Update CV
9 Phạm Thị Thuyên CN Thư ký Khoa  
 

 

Update CV