ENGLISH

Về khoa Địa lí – Địa chính

LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, NHIỆM VỤ, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, THÀNH TÍCH NỖI BẬT  HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA ĐỊA - ĐỊA CHÍNH

1. Lịch sử phát triển Khoa Địa lý-Địa chính

Khoa Địa - Địa chính nguyên Tổ bộ môn Địa thuộc Ban Hóa - Địa Trường ĐHSP Quy Nhơn, nay Trường Đại học Quy Nhơn. Ngày 5/9/1997, Khoa Địa được thành lập theo số 348 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Quy Nhơn, nay Trường ĐHQN. Từ đây, Khoa trở thành sở đầu tiên đào tạo các lớp đại học chính quy ngành Địa phạm cho khu vực Nam Trung bộ Tây Nguyên. Từ năm 2004, được sự cho phép của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Khoa mở đào tạo thêm hai ngành mới ngành Địa ngành Địa chính. Ngày 15/01/2010, Khoa được chính thức đổi tên thành Khoa Địa - Địa chính theo Quyết định số 84/QĐ-ĐHQN của Hiệu trưởng Trường ĐHQN để phù hợp hơn với nhiệm vụ, chức năng của Khoa của Trường trong giai đoạn mới

2. Về nhiệm vụ

       - Đào tạo đại học chính quy các ngành: cử nhân phạm Địa , cử nhân Địa tự nhiên, cử nhân Quản tài nguyên Môi trườngQuản đất đai hệ đại học, cao đẳng đào tạo, bồi dưỡng không chính quy theo nhu cầu địa phương.
        - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

3. Về đội ngũ cán bộ giảng viên cấu tổ chức

Khoa hiện 01 PGS, 6 tiến Địa (trong đó 4 tiến chuyên ngành Địa tự nhiên), 16 thạc 03 cán bộ đang học cao học trong ngoài nước. Khoa hiện 6 cán bộ đang làm nghiên cứu sinhtrong ngoài nước, trong đó 4 nghiên cứu sinh chuẩn bị hoàn thành luận án tiến Địa tự nhiên, Quản đất đai, Giáo dục học.

* LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ:

Giai đoạn Họ tên Chức vụ Ghí chú
1997-1999 1. ThS. Hoàng Quý Châu Phó Ban Ban HóaĐịa
1999-2003 1. ThS. Dương Văn Thành
2. ThS. Hoàng Quý Châu
Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Khoa Địa
2004-2009 1. TS. Lương Thị Vân
2. TS. Hoàng Quý Châu
Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Khoa Địa
2010-2014 1. PGS.TS. Lương Thị Vân
2. TS. Nguyễn Hữu Xuân
Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Khoa Địa Địa chính
2014 đến nay 1. TS. Nguyễn Hữu Xuân
2. TS. Ngô Anh
3. ThS. Phan Thái
Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa
Khoa Địa Địa chính

* HỘI ĐỒNG KHOA

Stt Họ tên Ghi chú
1 TS. Nguyễn Hữu Xuân Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Thị Huyền Thư
3 PGS.TS. Lương Thị Vân Ủy viên
4 TS. Hoàng Quý Châu Ủy viên
5 ThS. Phan Thái Ủy viên
6 TS. Ngô Anh Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Trọng Đợi Ủy viên

* CÁC BỘ MÔN:

Khoa Địa - Địa chính hiện nay 3 Bộ môn: Địa tự nhiên Tài nguyên môi trường, Địa chínhBản đồ, Địa Kinh tế hội - Phương pháp giảng dạy với tổng số cán bộ 27, trong đó 25 giảng viên hữu.

 Tổ Địa tự nhiên - Tài nguyên môi trường: 10 CB - GV

STT Tên giảng viên,
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ lịch 
khoa học
1 Nguyễn Hữu Xuân Tiến Trưởng khoa Xem chi tiết
2 Phan Thái ThS.NCS Phó trưởng khoa Xem chi tiết
3 Nguyễn Thị Huyền Tiến Trưởng bộ môn Xem chi tiết
4 Lương Thị Vân PGS.TS   Xem chi tiết
5 Dương Thị Nguyên Tiến   Xem chi tiết
 6 Thị Thuỳ Trang Thạc   Xem chi tiết
7 Phan Thị Lệ Thuỷ Thạc   Xem chi tiết
8 Nguyễn Thị Tường Vi Thạc   Xem chi tiết
9 Đặng Thị Ngọc Thanh Đại học Trợ GDHT  

Tổ Địa kinh tế - hội  phương pháp dạy học địa : 7 CB - GV

STT Tên giảng viên
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ lịch 
khoa học
1 Hoàng Quý Châu Tiến Trưởng bộ môn Xem chi tiết
2 Trần Thị Kim Chung Thạc CTCĐ Khoa Xem chi tiết
3 Bùi Thị Bảo Hạnh Thạc   Xem chi tiết
4 Thị Lành Thạc sĩ.NCS   Xem chi tiết
5 Trương Thị Thuỳ Trang Thạc thư LCĐ Xem chi tiết
6 Nguyễn Đức Tôn Thạc LCH Trưởng LCH Xem chi tiết
7 Phạm Anh Cao học   Xem chi tiết

 

Tổ Địa chính Bản đồ: 10 CB - GV

STT Tên giảng viên,
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ lịch 
khoa học
1 Ngô Anh Tiến Phó trưởng khoa Xem chi tiết
2 Nguyễn Trọng Đợi ThS.NCS Trưởng bộ môn Xem chi tiết
3 Đặng Ngô Bảo Toàn ThS.NCS   Xem chi tiết
4 Trương Quang Hiển ThS.NCS   Xem chi tiết
5 Bùi Thị Diệu Hiền ThS   Xem chi tiết
6 Phạm Thị Hằng ThS   Xem chi tiết
7 Phan Văn Thơ CH   Xem chi tiết
8 Đỗ Tấn Nghị CH   Xem chi tiết
9 Phạm Thị Thuyên CN Thư Khoa  

Ngoài ra, Khoa còn sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình hiệu quả của các GS, PGS.TS, TS của các Khoa Địa thuộc các Trường Đại học KHTN - ĐHQG Nội, Trường ĐHSP Nội, Trường ĐHSP Huế Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.

4. Về thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế

Tính đến năm 2015, tổng số cử nhân, tốt nghiệp từ Khoa gồm các hệ đại học chính quy: 1850; hệ cao đẳng chính quy: 170; hệ Hoàn chỉnh kiến thức: 1150. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp từ Khoa đều công tác trong lĩnh vực của ngành được đào tạo, đều đáp ứng tốt yêu cầu thực tế công việc. Quy đào tạo hiện nay của Khoa 1489 sinh viên, gồm 1046 SV chính quy (đứng thứ 5 toàn trường) 443 học viên hệ VLVH thuộc lĩnh vực Địa tự nhiên, Quản đất đai phạm Địa .

Đã hơn 50 đề tài khoa học cấp Bộ cấp Trường thuộc các lĩnh vực khoa học bản, khoa học giáo dục địa ứng dụng phục vụ phát triển KT - XH địa phương đã được thực hiện nghiệm thu; Hàng trăm công trình bài báo khoa học của GV đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong ngoài nước. Hiện Khoa đang tiếp tục triển khai hợp tác triển khai các đề tài cấp Trường, cấp Tỉnh.

CBGV của Khoa đã tham gia hiệu quả vào nhiều dự án như: Dự án SIDA (Thụy Điển) về bảo vệ môi trường bình đẳng giới tại các nghèo huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên, Dự án Phát triển giáo dục, tích hợp giáo dục môi trường qua môn Địa bậc THCS do quỹ Rosa - Lucxemburg tài trợ, Dự án Phát triển giáo dục tiểu học, Dự án Phát triển giáo dục PTTH do Trường ĐHQN chủ trì, Dự án Đánh giá tính tổn thương do biến đổi khí hậuTp Quy Nhơn, Dự án Nâng cao năng lực quản tài nguyên nước Bình Định…

  • Từ năm 2012, Khoa đã mở rộng quan hệ hợp tác về NCKH đào tạo với Trường Đại học OrléansCộng hoà nước Pháp. Phía Trường Đại học Orléans đã cử 01 giảng viên sang tham dự buổi nói chuyện giới thiệu, tìm kiếm hội học bổng, hoạt động NCKH tham gia viết bài Tạp chí Khoa học để đăngcác tạp chíChâu Âu cho Khoa Địa Địa chính.
  • Từ năm 2013, Khoa quan hệ hợp tác với Học viện Nghiên cứu Khoa học ITC (The International Institude for Geo-information Science and Earth Observation) - Lan 01 giảng viên của khoa được ITC Tiếp nhận đào tạo thạc tại Trường Đại học Twente Lan.
  • Từ năm 2014, Khoa đã kết hợp tác về NCKH đào tạo cho 01 cán bộ giảng viên của Khoa làm NCSTrường Đại học Nông nghiệp Hán, Trung Quốc. Tổ chức thành công Seminar khoa học về chủ đề “Phát triển nông nghiệp đô thị trong bối cảnh biến đối khí hậu”.
  • Từ tháng 3 năm 2015, Khoa đã kết với Trường Đại học Công nghệ Nội trong việc đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám GIS trong quản tài nguyên môi trường.
  • Từ tháng 1 năm 2016, Khoa đã hợp tác với Trường Đại học Libre Bruxelles - Bỉ trong việc tiếp nhận NCS ngành Nhân chủng học tại Khoa.
  •  Từ tháng 3 năm 2016, Khoa đã hợp tác với Trường Đại học ÉvoraBồ Đào Nha trong việc tiếp nhận cán bộ nghiên cứu thuộc chương trình EMMA.

Trong tương lai, Khoa Địa Địa chính sẽ tập trung thực hiện một số hướng cụ thể sau: Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các sở giáo dục đào tạo của nước ngoài tìm nguồn nhân lực để tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ tiếng anh, tiếng pháp, tiếng trung,… cho cán bộ trẻ tạo nguồn, tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế với các đối tác đã đang tìm các đối tác mới uy tín để hợp tác, liên kết cùng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, mời các giáo , chuyên gia khoa học đầu ngành về khoa để trao đổi, học tập tìm ra các hướng nghiên cứu khoa học mới, tiếp cận với thông tin khoa học, giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế.

5. Về các danh hiệu thi đua khen thưởng đã đạt được

Những nỗ lực trong công tác giảng dạy, học tập NCKH của thầy, trò Khoa Địa - Địa chính đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận. Bộ GD - ĐT, UBND tỉnh Bình Định, Trường ĐHQN đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể CBGV SV. Đó những phần thưởng xứng đáng, động viên khích lệ để tập thể thầy, trò của Khoa tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo:

- 4 Bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo

- 7 bằng khen của UBND tỉnh

- 2 Giải Giảng viên giỏi Cấp Trường

- 2 Giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Cấp Tỉnh

- Hàng năm, 100% CBGV đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến các nhân đạt danh hiệu CSTĐ liên tục nhiều năm liền. 3 Tổ Bộ môn đều đạt danh hiệu Tổ Lao động giỏi Khoa đạt danh hiệu danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

- 7 Giải Sinh viên NCKH Cấp Bộ

- 1 Giải Nhất toàn quốc “SV tìm hiểu biến đổi khí hậu”

- 1 Giải Đặc biệt “Phụ Nữ với môi trường”

- Nhiều bằng khen, giấy khen của TW Đoàn Thanh niên, TW Hội Sinh viên, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn Thanh niên Tỉnh Đoàn trường tặng cho các tập thể, nhân của Khoa thành tích xuất sắc.

6. Về định hướng phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học triển vọng

Trên sở yêu cầu của hội về nguồn nhân lực đội ngũ CBGV trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiềm lực NCKH cao; trên sở kế thừa, phát huy những thế mạnh, thành tích đã phân tích những khó khăn, hạn chế mắc phải, Khoa Địa - Địa chính những  định hướng phát triển đào tạo hoạt động KH - CN trong thời gian tới tập trung vào các nội dung quan trọng chủ yếu như sau:

- Phát triển quy đào tạo gắn với thực tế nhu cầu hội. Trên sở lớn mạnh của đội ngũ CBGV, Khoa xây dựng đề án mở thêm các ngành, các hệ đào tạo đào tạo cao học đáp ứng nguồn nhân lực Địa trình độ cao cho khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung phương pháp giảng dạy; đổi mới quản giáo dục đại học; ứng dụng công nghệ tin học vào giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

- Hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành; Tiếp tục biên soạn giáo trình, tài liệu tập bài giảng cho toàn bộ các học phần theo chương trình tín chỉ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu học liệu cho giảng dạy, học tập tham khảo của GV, SV.

- Tiếp tục phát huy năng lực NCKH trong lĩnh vực KH bản KHGD; Đăng thực hiện các đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ theo hướng nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng tài nguyên môi trường, đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu phục vụ quy hoạch lãnh thổ theo hướng bền vững.

- Nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ KH - CN trong các lĩnh vưc địa ứng dụng, địa chính, quản đất đai nông, lâm, thuỷ - hải sản…Đặc biệt, quan tâm mở rộng quan hệ đào tạo hợp tác NCKH với các sở đào tạo, các trường, viện đại học ngoài trường ngoài nước.